Atelier notitie 12

Debat Impulsen van kunstenaars, Manifest

Zaterdag 10 December 2011

Is creativiteit gevaarlijk?

Als maatschappij zijn we de afgelopen periode steeds angstiger geworden. Achter elke boom vemoeden we een terrorist, en inplaats dat de de overheid maatregelen neemt om het vertrouwen in het het leven te herstellen, doet het ijverig mee om het wantrouwen te voeden; er is angst voor van alles en nog wat; met een gedoogpartner die er politiek voordeel van heeft om de angst aan te wakkeren.

In het bijzonder gaat het hier over de benadering van de kunsten door de overheid op dit moment. Dat er bezuidigd moet worden is iedereen duidelijk. Maar nu blijkt op de kunstsector niet alleen bezuinigd te worden, men grijpt ook de kans aan om de kunst, en daarmee de kunstenaar verdacht te maken. Het is niet alleen een kille bezuiniging, het lijkt erop dat men implicit een meedogeloze censuur door wilt voeren, waarbij men de kunst en kunstenaars die niet aan de norm van het esthablishment voldoen wil wegsaneren De adviezen van de raad voor de cultuur zijn niet overgenomen; de minister heeft zelf bepaald wat wel en niet voldoet.

Kunst moet voortaan spektakel opleveren. Het volk moet vermaakt worden, en alles wat daar niet aan voldoet is verdacht. Alles wordt alleen nog afgemeten aan de apreciatie door de 'massa', wat dat ook moge zijn.

Waar het hier volgens mij vooral over gaat is de angst voor het creative. De kunst moet glad gestreken worden, en een van te voren geformuleerd doel dienen. Dit noemt men, met een afschuwelijk woord, transparantie.

Creativiteit is gevaarlijk, het is er plotseling, onverwacht, en is altijd anders dan men verwacht had. De creative kunstenaar is zelf nog het meest verbaasd als een kunstwerk is geslaagd, en is daarbij ook de eerste die die angst voelt. En daarna komt de worsteling het te tonen aan de omgeving, een omgeving die steeds angstiger wordt, en, gevoed door de overheid zelf, die geneigd is alles af te wijzen wat niet onmiddelijk past.

Echter, zonder creativiteit zijn we nergens, worden we ingehaald door het leven zelf, en blijft alleen een verzameling paupers over, geregeerd door de PVV.

Het autonoom creative is niet alleen in de kunst. Maar ook in de wetenschap en in de techniek. Maar zodra we vinden dat de maatschappij maakbaar moet zijn, en daar ziet het naar uit, dan stokt de creatieviteit, gaan we in het verleden leven, en zetten we zelf onze handtekening onder het failliet van deze maatschappij.

Kunst is de ziel van de samenleving.Verander deze tekst om de pagina toe te voegen.

 
 
 

valid xhtml - css