De creatieve samenleving

Wat is de creatieve samenleving en hoe gaan we het netwerk vorm geven?

De creatieve samenleving is een samenleving van verdedigers van het culturele leven als tegenhanger van de sterk economische gedreven samenleving.

Economische gedrevenheid heeft vooral geleid tot:

  1. Oneerlijke verdeling:
    grotere kloof tussen rijk en arm (20% rijksten verdienen 86% van het wereldinkomen en 20% armsten 1%)
  2. Beroving van vrijheid:
    meer beleid ontwikkeld voor open wereldmarkt dan voor de mensenrechten .
  3. Angst:
    sociale en emotionele armoede groeit en de culturele en creatieve rijkdom neemt af.


Het werk van will gaat over de mens in al zijn hoedanigheden en zet zich af tegen deze economische terreur.

Daarom vinden wij het atelier van Will Ferwerda bij uitstek de plek om een netwerk te starten waarbinnen we een antwoord proberen te vinden op de doorgeslagen economische gedrevenheid van mensen.
Het atelier als symbool voor de creatieve samenleving.

 
 
 

valid xhtml - css