Terugblik Will Ferwerda op Project Impuls

23 februari 2012

Will Ferwerda blikt terug op het Project Impuls 2011

Evaluatie Projekt Impuls 2011

Beste Allemaal,

Bij deze een korte nabeschouwing over het afgelopen jaar(2011), met drie tentoonstellingen en een monografie, waar we allemaal zo hard aan gewerkt hebben. Om te beginnen met de conclusie : zowel inhoudelijk en organisatorisch is het project ‘Impuls’ een geslaagde operatie geweest.

De tentoonstelling ‘Vader Tijd’ heeft dertien weken plaatsgevonden. Burgemeester Brok heeft een enthousiaste en sterke toespraak gehouden. Er zijn 65 bezoekers geweest en er zijn 40 boeken verkocht. Ook zijn er twee toezeggingen voor de koop van een kunstwerk. Dat wachten we af.

Daarna was er de tentoonstelling in Pulchri. Deze tentoonstelling is geopend door Dick Brongers, technisch directeur van Pulchri. Dick vertelde de anekdote dat hij, toen hij 15 jaar was, een foto van Will boven zijn bed had hangen. Will was een van zijn helden in de beeldende kunst. Er zijn 32 werken tentoongesteld. Verkoop nihil. De kosten zijn conform de afspraken gedekt. Op de opening waren er 80 bezoekers. Er zijn 4 boeken verkocht. Vervoer en inrichting zijn uitgevoerd door Ron en Ed, Dit is prima verlopen., met een bus van het CBK (veel dank). Ron is betaald, Ed heeft een kunstwerk ontvangen.

Tijdens de tentoonstelling is er een kunstwerk beschadigd, total loss; wordt door de verzekering vergoed voor de cataloguswaarde, 4500,-- Euro. Afhandeling verloopt erg traag. We blijven hoopvol.

Tenslotte was er de tentoonstelling in Gorcum. De inleiding is verzorgd door Piet Augustijn, curator van het museum. De opening is verzorgd door Ton Delemarre, die meedeelde er nog steeds geen spijt van te hebben dat Will in 1968 naar Dordrecht kwam. 120 bezoekers waren aanwezig op de opening, er zijn 40 boeken verkocht,

Belangrijk is om te vermelden dat 6 particuliere verzamelaars werken voor de tentoonstelling hebben ingebracht. Waaronder C. van den Herik met 17 werken, en H. De Kruyf met 11 werken.. Hiervan 3 sculpturen en 5 werken uit de periode 1964-1968. Verder waren er werken uit de jaren ‘80 en ’90. Ook was er werk uit de collectie van het Gorcums Museum, voornamelijk uit de jaren ’60. Parallel hieraan was er een tentoonstelling in het Gorcums gemeentehuis. Hier waren in chronologische volgorde werken te zien van 1960 t/m 2010. Zowel het Gorcums Museum als het gemeentehuis waren sterke tentoonstellingen, prima reakties. Het vervoer was voor rekening van het Gorcums Museum. Ondersteuning door Anton(Atelier Assistent)

Aansluitend was er in verband met de Godfried Bomans manifestatie een debat in de bibliotheek, waarbij ook Will betrokken was. De link met Godfried Bomans was een column in de Volkskrant van Februari 1965 over de ‘Affaire Ferwerda’ in Gorcum. De Column is opgenomen in de bundel Mijmeringen. Onderwerp was de rol van creativiteit in deze tijd, Will heeft hiervoor een manifest ingebracht : ‘Is creativiteit gevaarlijk’. Ook was er inde bibliotheek een kleine tentoonstelling ingericht met etsen van Will uit de periode 1965/1968.

Aan het debat werd deelgenomen door 80 bezoekers. Het debat werd geleid door Hans Berrevoets. Paul deed de inleiding.

 

Impuls – Beeldmonografie. 1960 -2010/2011

Het moeizame proces dat leidde tot de beeldmonografie is uiteindelijk succesvol afgesloten. De weg lag vol met obstakels, en vereiste veel improvisatie. Zowel de organisatie als de financiele situatie leverden tot het laatste moment verrassingen op die gelukkig allemaal tot een goed einde zijn gebracht. Zo werd het proces door ziekte van Ger en Piet, die de tekst en het archiefonderzoek voor hun rekening hadden genomen, vertraging op.Ger werd ernstig ziek (hartfalen) en Piet moest gedotterd worden, waardoor deadlines niet gehaald werden, waardoor afspraken met de ontwerpster en de drukker in het gedrang kwamen. Ger heeft geen tekst aan kunnen leveren, en Will heeft dit onder grote druk overgenomen.

Uiteindelijk werd het project overgedragen aan Katrien, de ontwerpster, en heeft het ontwerp in concept bepaald. terwijl nog niet alle tekst voorhanden was. Zo werden tekst en ontwerp parallel onwikkeld. Tegelijkertijd heeft Piet de eindredaktie op zich genomen. Vooral Katrien heeft met haar vormgeving een knap stukje werk afgeleverd. Het is bijzonder geworden, en heeft de verwachtingen overtroffen. Het is in spannend boek geworden dat je steeds weer oppakt, en waar je steeds weer nieuwe aspecten ontdekt. Vooral de moeizame gang van het creatieve proces dat het leven van Will beheerst is goed getroffen. Een leven op de grens, het gevecht om de persoonlijke en creatieve vrijheid.

Tot nu toe zijn uiteindelijk 400 boeken verkocht, bij een oplage van 750 exemplaren. Boekhandels Vos en van der Leer en de Bengel hebben exemplaren in de collectie opgenomen.

Arthur Beem schreef voorwoord en inleiding, en het hoofdstuk over de tentoonstelling in Parijs. Ook bereidde hij de subsidie –aanvraag voor.

De coordinatie was in handen van Will, en schreef samen met Anton Oosterwijk de aanvullende teksten. Piet Augustijn heeft de teksten verbonden en de toon bepaald.

Paul heeft er voor gezorgd dat een 8 mm film van Gorkum uit de periode 1960/1967op DVD werd overgezet. Deze werd vertoont op de tentoonstelling in Gorcum.

De kontekst van het kunstwerk is in de beeldmonografie goed tot uitdrukking geekomen. Het laat de maatschappelijke betrokkenheid van de kunstenaar zien. De interactie van de kunstenaar met de omgeving. En ook de chaos, de onzekerheid en twijfel van het creatieve proces. Deze kontekst wordt bij veel andere beeldende kunst uitgaven genegeerd. Kunst is altijd in gesprek met de omgeving.

WF, 18 Februari 2012

 

 

 
 
 

valid xhtml - css